Welkom bij Assendelft & Misset

 

Assendelft & Misset is een middelklein kantoor op het gebied van administraties en belastingadvies. Onze specialiteit richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf, zelfstandige beroepsbeoefenaars en stichtingen. Startende ondernemers begeleiden wij regelmatig bij het opstarten van hun onderneming. Eén op eén relatie met cliënt; vraagbaak en klankbord voor ondernemer, kritisch en meedenkend met visie.

Hierin adviseren wij bijvoorbeeld veel startende ondernemers. Daarnaast verwerkt ons kantoor vele financiële administraties namens klanten en adviseren wij klanten aangaande hun administratieve organisatie.

Naast deze administratieve ondersteuning verzorgen wij voor vele van onze klanten de jaarrekening en de diverse aangiften naar de belastingdienst. Naast de administratieve ondersteuning verzorgen wij voor ondernemers ook de salarisadministratie indien zij personeel in dienst hebben inclusief eerste dag melding (EDM) en loonbelasting aangifte.

Administratieconsulenten en belastingadviseurs

Ondernemers zijn de motor van onze economie. Innovatie lever een belangrijke bijdrage aan de versterking van concurrentiepositie van Nederland. Nederland moet in de toekomst aantrekkelijker blijven voor ondernemingen met innovatie activiteiten. 

Belasting
Belastingadviseur
Belastingconsulent

Jaarrekening
Loonadministratie
Inkomstebelasting

Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting

Assendelft & Misset is een kantoor van administratieconsulenten en belastingadviseurs. Het kantoor is opgericht in 1927 en op dit moment zijn we met 8 personen werkzaam bij Assendelft & Misset.

Een ander specialisme van ons kantoor is het fiscaal ondersteunen van (vermogende) particuliere klanten. Wij verzorgen aangiften inkomstenbelasting voor klanten alsmede bezwaarschriften en beroepschriften.

Onze toekomstvisie

In al de achterliggende jaren was het motto van het kantoor “Persoonlijke dienstverlening”. Dit motto zullen wij blijven voeren. Onze visie is dan ook om een middel klein kantoor te blijven (8 à 10 medewerkers) zodat de persoonlijke dienstverlening gewaarborgd blijft gekoppeld aan kwaliteit.

REGISTER BELASTINGADVISEURS

Het Register Belastingadviseurs is met ruim 7.000 leden de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Assendelft & Misset is een van de leden. Assendelft & Misset plaatst en vindt hier een onmisbare bron aan vaktechnisch informatie ter ondersteuning van hun werkzaamheden.

Wil je een bedrijf starten, wij adviseren je graag.

Vraag hier om informatie.